Psykolog Stockholm – Legitimerade psykologer, redo att hjälpa dig må bättre

Har du gått i tankarna att du kanske skulle behöva professionell hjälp? Psykolog Stockholm är legitimerade psykologer med kompetens att hjälpa dig till ett bättre mående.

psykolog-stockholm

Vad gör vi?

Praktiserande psykologer har yrkesutbildning och kliniska färdigheter för att hjälpa människor att lära sig hantera mer effektivt med livsproblem och psykiska problem. Efter år av grundutbildning och PTP-tjänsgöring, blir man legitimerad av socialstyrelsen.

Psykologer jobbar med en mängd olika tekniker, utifrån den bästa tillgängliga forskningen.

Hur kan vi då hjälpa dig som bor i Stockholm?

Praktiserande psykologer hjälper en mängd olika människor och kan behandla många typer av problem. Vissa människor kan prata med en psykolog eftersom de har känt sig deprimerad, arg eller ängslig under lång tid. Eller, de vill ha hjälp för ett kroniskt tillstånd som stör deras liv eller fysisk hälsa. Andra kan ha kortsiktiga problem som de vill ha hjälp att navigera, till exempel att känna sig överväldigad av ett nytt jobb eller att bedröva en familjemedlems död.

Våra psykologer här i Stockholm kan hjälpa människor att lära sig hantera stressiga situationer, övervinna missbruk, hantera sina kroniska sjukdomar och bryta sig över de hinder som hindrar dem från att nå sina mål.

Hjälp att hitta en bra psykolog Stockholm

bra-psykolog-stockholm

Praktiserande psykologer i Stockholm är också utbildade för att administrera och tolka ett antal tester och bedömningar som kan hjälpa till att diagnostisera ett tillstånd eller berätta mer om hur en person tänker, känner och beter sig. Dessa tester kan utvärdera intellektuella färdigheter, kognitiva styrkor och svagheter, yrkesmässig förmåga och preferens, personlighetsegenskaper och neuropsykologisk funktion.

Här är lite olika terapiformer som psykologer jobbar med

  • KBT – Kognitiv Beteendeterapi
  • Psykodynamisk Terapi
  • Psykoterapi
  • Psykoanalys

Söker du den bästa psykologen i Stockholm?

bästa-psykolog-stockholm

Praktiserande hos Psykolog Stockholm kan hjälpa till med en rad hälsoproblem och använda ett sortiment av evidensbaserade behandlingar för att hjälpa människor att förbättra sina liv. De brukar använda terapi (ofta kallad psykoterapi). Det finns många olika behandlingsformer, men psykologen väljer den typ som bäst passar personens problem och bäst passar patientens egenskaper och preferenser.

Vissa vanliga typer av terapi är kognitiva, beteendemässiga, kognitiva beteendemässiga, interpersonella, humanistiska, psykodynamiska eller en kombination av några terapityper.

KBT – Kognitiv Beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en kortsiktig målorienterad psykoterapibehandling som tar en praktisk, praktisk metod att lösa problem. Målet är att förändra mönster för tänkande eller beteende som ligger bakom människors svårigheter, och så förändra hur de känner. Det används för att hjälpa till att behandla ett brett spektrum av problem i en persons liv, från sömnstörningar eller problem med relationen till droger och alkoholmissbruk eller ångest och depression.

KBT arbetar genom att förändra människors attityder och beteende genom att fokusera på tankar, bilder, övertygelser och attityder som hålls (en persons kognitiva processer) och hur dessa processer är relaterade till hur en person beter sig som ett sätt att hantera känslomässiga problem.

psykologmottagning-stockholm

En viktig fördel med kognitiv beteendeterapi är att den tenderar att vara kort och tar fem till tio månader för de flesta känslomässiga problem. Klienterna deltar i en session per vecka, varje session varar cirka 50 minuter. Under denna tid arbetar klienten och terapeuten tillsammans för att förstå vad problemen är och utveckla nya strategier för att hantera dem. CBT introducerar patienter till en uppsättning principer som de kan ansöka när de behöver, och det kommer att hålla dem en livstid.

Kognitiv beteendeterapi kan ses som en kombination av psykoterapi och beteendeterapi. Psykoterapi betonar vikten av den personliga betydelsen vi lägger på saker och hur tänkande mönster börjar i barndomen. Beteendeterapi lägger stor vikt vid förhållandet mellan våra problem, vårt beteende och våra tankar. De flesta psykoterapeuter som utövar CBT personifierar och anpassar terapin till specifika behov och personlighet hos varje patient.

Historien om kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi är inget nytt som bara vi använder. Det uppfanns av en psykiater, Aaron Beck, på 1960-talet. Han gjorde då psykoanalys och observerade att han under sina analytiska sessioner tenderade att ha en intern dialog på sig i sina tankar – nästan som om de pratade med sig själva. Men de skulle bara rapportera en bråkdel av denna typ av tänkande till honom.

Till exempel kan en klient i en terapisession tänka sig själv: “Han (terapeuten) har inte sagt mycket idag. Jag undrar om han är irriterad mot mig? “Dessa tankar kan få kunden att känna sig lite ängslig eller kanske irriterad. Han eller hon kunde sedan svara på den här tanken med ytterligare en tanke: “Han är nog trött, eller kanske har jag inte pratat om de viktigaste sakerna.” Den andra tanken kan förändra hur klienten kände.

En beprövad terapi som gjort succé

Beck insåg att länken mellan tankar och känslor var mycket viktigt. Han uppfann termen automatiska tankar för att beskriva känslomässiga tankar som kan dyka upp i sinnet. Beck fann att människor inte alltid var fullt medvetna om sådana tankar, men kunde lära sig att identifiera och rapportera dem.

Om en person kände sig upprörd på något sätt var tankarna vanligtvis negativa och varken realistiska eller hjälpsamma. Beck fann att identifiera dessa tankar var nyckeln till kundens förståelse och övervinna hans eller hennes svårigheter.

Beck kallade det kognitiv terapi på grund av den vikt det lägger på att tänka. Det är nu känt som kognitiv beteendeterapi (CBT) eftersom terapin också använder beteendemetoder. Balansen mellan de kognitiva och beteendeelementen varierar bland de olika terapierna av denna typ, men alla kommer under paraplytermen kognitiv beteendeterapi. CBT har sedan flera gånger genomgått framgångsrika vetenskapliga försök av olika grupper och har tillämpats på en mängd olika problem.

Betydelsen av negativa tankar

KBT bygger på en modell eller teori att det inte är händelser själva som stör oss, men de betydelser vi ger dem. Om våra tankar är för negativa kan det blockera oss att se saker eller göra saker som inte passar – som avvisar – det vi tror är sant. Med andra ord fortsätter vi att hålla fast vid samma gamla tankar och misslyckas med att lära oss något nytt.

Var inte rädd att söka psykologhjälp!

Till exempel kan en deprimerad kvinna tänka, “Jag kan inte möta jobbet idag: Jag kan inte göra det. Ingenting kommer att gå rätt. Jag kommer att känna mig hemsk. “Som ett resultat av att ha dessa tankar – och att tro på dem – kan hon väl ringa i sjuka. Genom att uppträda så här kommer hon inte få chansen att ta reda på att hennes förutsägelse var fel.

Hur man inte ska tänka

Hon kanske har hittat några saker hon kunde göra, och åtminstone några saker som var okej. Men i stället stannar hon hemma, bråkar om hennes misslyckande att gå in och slutar tänka: “Jag har förstört för alla. De kommer vara arg på mig. Varför kan jag inte göra vad alla andra gör? Jag är så svag och värdelös. “Den kvinnan slutar troligen att bli värre och har ännu svårare att gå in på jobbet nästa dag. Tänkande, uppförande och känsla som detta kan börja en nedåtgående spiral. Den här onda cirkeln kan app

Så fungerar terapi

Terapi kan vara för en individ, par, familj eller annan grupp. Vissa psykologer är utbildade att använda hypnos, vilken forskning har visat sig vara effektiv för ett brett spektrum av tillstånd, inklusive smärta, ångest och humörsjukdomar.

För vissa villkor är terapi och medicin en behandlingskombination som fungerar bäst. För personer som dra nytta av medicineringen arbetar psykologer med primärvårdspersonal, barnläkare och psykiatriker om deras övergripande behandling.

Du kan välja en privat psykolog

Många praktiserande psykologer har sin privata praktik eller arbetar med en grupp andra psykologer eller vårdgivare. Att välja vilken psykolog som passar dig bäst, gör du enklast genom att läsa på lite innan om vilken typ av terapi de sysslar med.

Psykologer arbetar också på många andra ställen. De finns i skolor, högskolor och universitet, sjukhus och fängelser, hälso- och hälsovårdskliniker, företag och industri, vårdhem och rehabilitering och långtidsvård.

Psykolog prisbild

Priset för att gå till en legitimerad psykolog kan skilja en del, beroende på vem du går till.

Att välja en privat psykolog är som att välja de mesta annat privat, d.v.s. psykologen sätter själv prislappen på dennes tjänst.

Dock kan man som privatperson få möjlighet att genom en psykolog, då större delen av kostnaden täckt.

Kontakta den psykolog du valt ut och fråga om priset per session.

 

Du kan även kontakta oss här för att få lite mer information om hur du snabbast får hjälp.