bästa medicin mot ångest och depression

Allvarlig depression kan vara ett förödande och livshotande tillstånd. Tusentals studier har undersökt vad som fungerar för att återställa hopp och vitalitet.

Vi har sammanställt 27 viktiga fakta om depression, baserat på den senaste forskningen.

KBT-Terapi och Medicinering

Bästa medicin mot ångest och depression

Medicin och kognitiv beteendeterapi (KBT) är lika effektiva vid behandling av depression. Vissa svarar bättre på medicinering, medan andra tycker att det blir bättre av att prata.

Det finns en mycket stark placebo-effekt vid depression. Den genomsnittliga personen i en klinisk undersökning blir lika bra på placebo som på medicinering – en 40 respektive 48 procent minskning av symtom, baserat på en större granskning.

Kronisk och svårare depression svarar bättre på en kombination av medicinering och terapi. Medicin plus KBT är effektivare än enbart medicinering i detta fall. KBT.

Träning och depression

Fysisk träning kan vara en kraftfull antidepressiv behandling. Forskare har funnit fördelar med att gå, jogga, springa, motståndsträning och andra former av rörelse.

Var dock försiktig då för intensiv aktivitet i allmänhet leder till större depression.

Du mår som du äter

 medicin mot depression och ångest

Förbättrad diet kan även det vara ett effektivt sätt att lindra depression. En studie från tidigare i år fann att genom att utbilda människor om bättre matvanor, kunde minska en kommande depression.

Deltagarna rekommenderades att öka konsumtionen av grönsaker, fullkorn, baljväxter, nyttiga fetter och magra proteiner, bland annat livsmedel; och att minska kraftigt bearbetade och söta livsmedel, såväl som alkohol.

Omega 3 – Inget att rekommendera

Tillsatsen av omega 3-fettsyror betraktas inte som en effektiv behandling. En översyn från 2007 hade föreslagit att dessa tillägg var effektiva, men varnade för att det var “för tidigt att validera detta resultat” eftersom mer forskning behövdes.

En nyare metaanalys fann minimal effektivitet av omega 3 jämfört med placebo, men det är värt att notera att detsamma har hittats för mediciner för depression, och “placebo”.

Psykodynamisk terapi – Bra för att förebygga

Psykodynamisk terapi är bättre än medicinering när det gäller att att skydda mot depression, när behandlingen är över.
Med det sagt kommer nästan en av tre individer att återfalla inom ett år efter att ha mottagit psykodynamisk terapi.
Färre är de återkommande som fått KBT-sessioner, vilket understryker vikten av att fortsätta att utöva de lärda verktygen i behandling.

Terapi i tidiga år kan vara nyttigt

medicin mot ångest och depression

Psykoterapi är en effektiv behandling av depression hos barn och ungdomar. Förbättringar tenderar att vara blygsamma, utan någon uppenbar fördel för KBT över andra terapier för denna åldersgrupp.

Medicinering har en liten fördel jämfört med placebo vid behandling av depression bland ungdomar.
En metaanalys avslöjade en 10 procent större respons på läkemedel än placebo (60 procent mot 50 procent).

Medicinering har ingen signifikant fördel jämfört med placebo vid behandling av depression hos barn (i åldern 12 år och yngre).
Användningen av SSRI bland ungdomar fördubblar risken för självmordsförsök.
Deprimerade individer med personlighetsstörning är dubbelt så troliga som de utan, att ha ett dåligt behandlingssvar. En personlighetsstörning är “ett bestående mönster av inre erfarenhet och beteende som avviker markant från individens kulturs förväntningar, är genomgripande och oflexibel, har en början i ungdom eller tidig vuxen ålder, är stabil över tiden och leder till nöd eller nedsatthet”
Exempel inkluderar

Denna effekt hölls för behandling med antingen medicinering eller psykoterapi.

Vi kan hjälpa dig att må bättre igen

Om du känner att saker som du tidigare tyckt varit roliga, inte längre är det.

Om du någonsin går och känner att livet inte längre känns värt att leva.

Kontakta oss direkt, så hjälper vi dig!

Även om allt känns tungt just nu, går det oftast att komma tillbaka och må bättre igen.

Klicka här för ett första steg i att må bra igen.

Leave a Comment